Onsbjerg Lilleskoles værdigrundlag og mål

Onsbjerg Lilleskole er først og fremmest en overskuelig og tryg skole, hvor der er plads til forskellighed, og hvor vi lægger vægt på, at alle skal føle sig velkomne. Vi tror på, at vi alle har forskellige evner, og at vi er lige meget værd som mennesker.
Det er vigtigt, at børnene kan lide at være på skolen, og at de oplever, at de har ansvar både for skolen, sig selv og hinanden.
Skolen er uafhængig af politiske og religiøse  interesser.

Dannelse og undervisning er to sider af samme sag og skal tage udgangspunkt i barnets forudsætninger og udvikling. Det helt centrale på Onsbjerg Lilleskole er mødet mellem børn og voksne, hvor børnene lærer af de voksne og sammen med de voksne udvikler sig til livsduelige mennesker. Skolen er rammen om sociale processer, hvor vekselvirkningen mellem individet og fællesskabet er krumtappen.

I vores vedtægter kan man læse følgende om skolens mål:

 • Vi vil styrke børnenes naturlige nysgerrighed og deres lyst til at lære.
 • Vi vil bevare børnenes lyst til at søge ny viden og deltage aktivt i undervisningen.
 • Der skal være gode muligheder for fordybelse.
 • Onsbjerg Lilleskole skal have et højt fagligt og socialt niveau.
 • Undervisningen skal opfylde de faglige krav, der stilles til børnenes videre uddannelse og til livet i det hele taget.
 • Børnene skal lære at samarbejde på tværs af alder, køn og evner. 
 • Vi vil have fokus på bevægelse, kost og krop og være med til at give børnene en sund levevis.
 • Børnene skal udvikle deres evner til at udtrykke sig i tale, skrift, billeder, rummelig form, sang, musik og drama.
 • Naturen og de nære omgivelser skal indgå i  undervisningen.
 • Miljøbevidsthed skal indgå i skolens hverdag.
 • Ture og rejser væk fra øen skal indgå i årets gang.
 • Vi vil styrke barnets åbenhed og ansvarlighed i forhold til sig selv og sine omgivelser i et trygt og forpligtende fællesskab.
 • Vi vil bruge de særlige muligheder, der ligger i at drive en lille, tryg og livsnær skole, så godt vi formår.

I hele vores planlægning og i vores dagligdag prøver vi at leve op til vores værdier og mål, således at det vi siger, og det vi gør, passer sammen og afspejler Onsbjerg Lilleskoles grundtanker.