Fællesskabet på Onsbjerg Lilleskole

Skolen er rammen om sociale processer, hvor vekselvirkningen mellem individet og fællesskabet er krumtappen. Det er vigtigt for børn at være en del af et velfungerende fællesskab, og det er vigtigt, at børnene i  dette fællesskab ses som de individer, de er. Det er i mødet mellem børnene og de voksne og i mødet børnene i mellem, at de udvikler sig til livsduelige mennesker.Vi vægter fællesskabet højt både i dagligdagen på skolen og ved specielle lejligheder.

Det gør vi blandt andet ved:

  • Morgensamling med sang, musik, dans, indslag og samtale
  • Fælles spisning til frokost
  • Undervisning på tværs af alder
  • Motion og bevægelse
  • Fortælletimer
  • Fælles rejser
  • Arrangementer og begivenheder med og uden forældre og gæster