Samsø Friskole og Onsbjerg Lilleskole går målrettet mod en fusion

På baggrund af meget konstruktive fællesmøder og gode samtaler med dygtige konsulenter har bestyrelserne på Samsø Friskole og Onsbjerg Lilleskole med fuld opbakning fra ledelserne besluttet at arbejde mod en fusion af de to skoler til én ny skole. Processen starter nu og vi samles i den nye skole til august 2018.

Vi har arbejdet koncentreret og målrettet og er glade for at kunne melde dette ud nu. Bestyrelser og ledelser på begge skoler oplever et virkeligt godt og konstruktivt samarbejde, og vi er både spændte og positive overfor det arbejde, vi alle står med. Både nu og på lang sigt vil en fusion sikre stabilitet for både vores børn og vores medarbejdere. Sammen er vi stærkest.
Vi tager det bedste med fra begge skoler og vil arbejde mod at blive Danmarks bedste frie skole. Vi starter vores nye fælles skole i lokalerne i Onsbjerg til august. Da størstedelen af vores fælles børn bor på Sydøen, giver denne lokation bedst mening og vi vil i øvrigt garantere vores egen skolebus.

Den nye skole skal rumme begge skoler, både på elevtal og ift det pædagogiske og faglige. Vi vil hele vejen igennem processen prioritere stor involvering af børn, forældre og medarbejdere. Det er vigtigt, at alle føler sig velkomne og ‘hjemme’ til skolestart i august. Vi vil sammen undersøge mulighederne for at bygge en ny fælles skole.

Bestyrelsesforkvinderne Kristina Thiemke og Tina Kjær stiller sig meget gerne til rådighed i forbindelse med spørgsmål og interview.