Undervisningen på Onsbjerg Lilleskole

Al god undervisning starter med gode lærere. Det er vigtigt for os at have rummelige, veluddannede, erfarne, nærværende og engagerede lærere, der udgør et udviklende arbejdsfællesskab.

Vi vægter fagligheden højt og har følgende fag på skemaet: dansk, matematik, engelsk (fra 0. klasse), tysk (fra 6. klasse), drama, fysik (fra 7. klasse), fortælletime, madlavning, idræt, billedkunst og temafag, hvor geografi, historie, samfundsfag, religion og biologi indgår. I løbet af et skoleår underviser vi også i musik, seksualundervisning og svømning.

Hver dag læser børnene 20 minutter inden undervisningen starter, enten selv, sammen med et større barn eller sammen med en voksen. Dette styrker børnenes læsning, hvilket er essentielt i såvel dansk som i øvrige fag.

Vi har meget fokus på at yde en professionel inklusionsindsats, så alle børn, uanset evner og færdigheder, kan indgå i et udbytterigt og udviklende samarbejde i klassen.

Til børn, der har behov for en ekstra faglig indsats, tilbyder vi specialundervisning. Sammen med forældre og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) afdækker vi behovet, og børnene vil så modtage eneundervisning eller undervisning i en lille gruppe i en del af ugens lektioner.

Der er frivillig lektiecafé to eftermiddage om ugen, hvor børnene kan få hjælp til deres lektier.

Vi vægter brugen af IT meget højt. Der er computere og internet til rådighed for børnene, og arbejdet med disse er en vigtig del i skolens undervisning. I alle klasselokaler er der store touchskærme til at understøtte IT i undervisningen. Der kan læses mere om IT på Onsbjerg Lilleskole her.

Undervisningen omfatter noget til både krop, hoved, fantasi og følelser, så børnene kan udvikle sig alsidigt. Vi målretter undervisningen til det enkelte barn, og vi har stor fokus på, at børn lærer forskelligt og skal lære så meget, de overhovedet kan.

Fag/færdigheder og den personlige udvikling er ligeværdige størrelser i undervisningen. Eleverne skal både lære forskellige fag, lære om verden og samtidig lære at være sammen med andre. Vi griber ind, hvis børnene har konflikter, og arbejder med at udvikle gode redskaber til konfliktløsning og samarbejde.

Temaundervisning og projektarbejde har en vigtig placering på Onsbjerg Lilleskole. I ca. ti af skoleårets uger har vi temauger. Ved at arbejde med det samme tema i alle ugens lektioner åbnes der mulighed for fordybelse og alternative og mere tidskrævende tilgange til det faglige stof. I temaugerne arbejder vi med matematik, dansk, engelsk, tværfaglige forløb, billedkunst, drama, musik, IT, naturvidenskab, mm.

Vi har, udover den mere traditionelle undervisning, fokus på at kombinere bevægelse og læring.

Vi inviterer ofte gæstelærere udefra og har mange ture væk fra skolen, hvor børnene får et praktisk perspektiv på det, de har lært i klasselokalet.