Onsbjerg Lilleskoles pædagogik

På Onsbjerg Lilleskole er vi meget bevidste om, hvordan vi møder børnene.

Vi skaber et trygt, sundt, kærligt og udviklende læringsmiljø, som danner rammerne omkring børnenes faglige og sociale læring.

Vores grundlæggende holdning er, at alle børn er unikke individer. De har alle sammen forskellige evner, men er lige meget værd som mennesker.

Vi har en anerkendende tilgang til børnene. Alle børn på Onsbjerg Lilleskole skal opleve, at de bliver hørt, set, talt med og taget alvorligt.

En åben og respektfuld kommunikation mellem børn og voksne og børnene imellem er vigtig for et godt skoleliv. Vi lægger stor vægt på, at børnene kan og tør kommunikere og formidle.

Vi søger altid at give børnene troen på eget værd med respekt for de andre og med plads til de andre.

Vi danner og udvikler det enkelte barn efter behov og ydeevne.

Vi værner om børnenes ret til at være børn. Barndommen har selvstændig værdi som livsfase, og vi skal ikke gøre børnene til små voksne.

Vi er engagerede, nærværende og tydelige i mødet med børnene, og vi bidrager med det bedste af os selv.

Vi skaber de bedst tænkelige betingelser for, at børnene tilegner sig faglig viden og færdigheder på et højt niveau. Ved faglighed forstår vi både det at tilegne sig viden men også at lære at lære. Vi stiller krav til børnene om at møde forberedte og være aktive både i undervisningen og på skolen. De praktiske og boglige arbejdsformer har begge værdi, når eleverne skal tilegne sig viden om sig selv og deres omverden.

Vi bygger undervisningen op om børnenes legende væsen og igennem tryghed og nærvær, kommer vi tæt på deres interessefelter, således at vi kan bygge bro fra leg til læring.

Vi stimulerer børnenes fantasi gennem lege, fortælling, sang, drama, billedkunst og mange andre former for musisk og kreativ aktivitet. Der er mange måder at lære på – vi udvikler til stadighed de pædagogiske metoder.

Vi er en skole, hvor der er plads til at udvikle sig både menneskeligt og fagligt.

Vi hylder en mangfoldig tilgang til skole, læring og undervisning. Børn er forskellige, men det er lærerne og pædagogerne også. Den pædagogiske frihed, indenfor rammerne af skolens værdigrundlag, er en vigtig del af Onsbjerg Lilleskoles skolesyn.