SFOen på Onsbjerg Lilleskole

Når skoledagen slutter, starter vores SFO for børnene fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

I SFO’en er der fast to pædagoger, og der er mulighed for at deltage i aktiviteter eller ”bare” have det sjovt med legekammeraterne.

Der serveres mad i SFO kl. 13.30, og børnene følges til skolebus af en voksen.

Der er ligeledes SFO om morgenen fra kl. 7.15 (6.45, hvis nogle ønsker det) og indtil skolestart kl. 8.00.

Kalender for aktiviteter i SFO kan ses på kalenderen her.

 

Pædagogisk udgangspunkt i sfo’en:

Vi er tydelige og engagerede voksne, der arbejder med anerkendelse og relationer. Vi har fokus på den positive og kærlige relation. Vi arbejder på at skabe et tillidsfuldt, troværdigt og respektfuldt forhold med det enkelte barn ved at være imødekommende, accepterende og omsorgsfuldt støttende. Vi er bevidste om, at anerkendelse har stor værdi for barnet, for at kunne udvikle dets potentiale og ressourcer.

Vi støtter og vejleder via dialogen og har på den måde også fokus på udviklingen af barnets selvrefleksion. Vi tror på, at vi på den måde hjælper barnet til at udvikle større forståelse for sig selv, for andre og til at kunne gennemskue egne handlinger og forestillinger. Vi tydeliggør fællesskabets værdi og vigtigheden af alles funktioner – stor som lille.

Vi arbejder med, at alle er ansvarlige for fællesskabet, og at alle har et eget ansvar for den gode stemning. Vi er opmærksomme på, at børn også lærer af børn, og derfor har brug for deres private rum. Derfor bruger vi tid på at lære børnene at bede om hjælp – når dette behøves.

I vores verden er alle børn og voksne unikke og ligeværdige. Vi tilbyder kærlige, trygge og forudsigelige rammer med mulighed for frirum, kreativ udfoldelse og plads til nysgerrighed.