Forældresamarbejde på Onsbjerg Lilleskole

Samarbejdet mellem skole og hjem er det bærende i Onsbjerg Lilleskoles eksistens, og vi vægter et godt fællesskab, forældresamarbejde og forældreengagement meget højt.

Det er af meget stor vigtighed for os og børnenes skolegang, at der er et tæt samarbejde mellem skole og hjem. Når man har sit barn på Onsbjerg Lilleskole, er man også forpligtet til dette tætte samarbejde; man forpligter sig til, blandt andet:

  • at samarbejde med skolen om børnene
  • at være med til at debattere skolens liv og udvikling
  • at deltage i arbejdsdage og rengøring
  • at være behjælpelig ved fælles arrangementer
  • at være aktiv i bestyrelses- og udvalgsarbejde

Forældre er altid velkomne til at deltage i skolens aktiviteter og dagligdag, og vi trækker ofte på forældrenes evner, erfaringer og kontakter i vores hverdag.

IMG_3278   IMG_1693             IMG_9043