Undervisningsmiljøundersøgelse på Onsbjerg Lilleskole

Onsbjerg Lilleskole har i november 2014 gennemført seneste undervisningsmiljøundersøgelse.

Som værktøj blev brugt “Termometeret” fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Alle børn (og forældre) på skolen fik tilsendt link til et spørgeskema, som var målrettet børnenes aldersgruppe. Børnene havde så en periode på 3 uger til at besvare spørgsmålene – enten alene eller sammen med forældre.

Resultaterne er opdelt på de fire grupper: yngste (nuværende Jord), mellem 1 (nuværende Vand), mellem 2 (nuværende Ild) og ældste (nuværende Luft). For hver gruppe er der to rapporter; en overbliksrapport, der viser det overordnede resultat for gruppen, og en bilagsrapport, hvor det fremgår, hvad der svaret på de enkelte spørgsmål. I starten af begge rapporter er der en beskrivelse af, hvorledes resultaterne læses.

Besvarelserne er blevet gennemgået af skolens ansatte i januar 2015, og eventuelle områder hvor der skal reageres, er blevet identificeret. For de områder, hvor der kræves en forandring, er der lavet en handlingsplan med beskrivelse af, hvad der skal forandres og hvordan.

Alle rapporter og handlingsplanen kan læses her.