Skolebetaling på Onsbjerg Lilleskole

Onsbjerg Lilleskole er en fri skole. Det betyder, blandt andet, at der er krav om, at skolens økonomiske grundlag, udover statstilskud, skal være forældrebetaling. Forældrebetalingen udgør:

  • Skolepenge: 950 kr. pr. måned
  • Skolemad (obligatorisk): 225 kr. pr. måned
  • SFO: 600 kr. pr. måned.

Der kan søges statsligt fripladstilskud til skolepenge og SFO-betaling. Fripladstilskuddet skal søges primo september i det igangværende skoleår. På grundlag af husstandsindkomsten det sidste kalenderår beregnes, hvorvidt der ydes fripladstilskud. Tilskuddet bevilliges i december for hele det igangværende skoleår, og hele årstilskuddet benyttes til reduktion af skolepengene for månederne januar til juli i det igangværende skoleår.

Der gives søskendereduktion på skolepenge. For det andet barn der går på skolen, betales der 50% af normaltakst i skolepenge. For det tredje barn eller flere betales der ikke skolepenge. Der er ikke søskendereduktion på SFO-betaling eller på betaling for skolemad.

Udmeldelse: Med 1 måneds varsel, skriftligt til udgangen af en måned.

Alle rejser og undervisningsmaterialer er inkluderet i skolepengene.

Det er muligt at søge skolebuskort (læs mere under punktet “Busordning“).