Læge/tandlæge/PPR/talepædagog på Onsbjerg Lilleskole

Børnene på Onsbjerg Lilleskole er tilknyttet det kommunale system, når det gælder skolelæge/skolesundhedsplejerske og skoletandlæge. Det indebærer, at skolen årligt får besøg af skolesundhedsplejerske og skoletandlæge, og at børnene undersøges og hjælpes på lige fod med øvrige skolebørn på Samsø.

Har et barn vanskeligheder med sprog/udtale etc. er der mulighed for at få hjælp på skolen af Samsø Kommunes tale/hørepædagog.

Onsbjerg Lilleskole er tilknyttet PPR Skanderborg (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning). PPR er behjælpelige, hvis et barn har ekstraordinære faglige eller sociale vanskeligheder. Vurderer skolen, i samråd med forældrene, at et barn har brug for mere, end den almindelige undervisning kan tilbyde, eller at et barn har sociale udfordringer, der er hæmmende for barnets dannelse og uddannelse, tages kontakt med PPR. Sammen med skolepsykologen fra PPR aftales de videre foranstaltninger, der kan være af meget forskellig art.