Indskrivning på Onsbjerg Lilleskole

Vi har indskrivning til en plads på skolen hele året.

Ønsker I at jeres barn skal have en plads i den kommende børnehaveklasse, som starter i august, skal I tilmelde jeres barn til skolen på www.borger.dk efter de retningslinier, som Samsø Kommune har opstillet. Desuden skal I udskrive og sende en indskrivningsblanket til Onsbjerg Lilleskole. Indskrivningsblanketten kan hentes her.

I maj måned kommer alle de kommende børnehaveklassebørn på besøg på skolen i tre dage. Her får de prøvet at være rigtige skolebørn, og de lærer os og skolen bedre at kende, inden de skal starte i august.

Det er vigtigt for en god skolegang og for indlæringen, at man har en tryg skoletid. Vi er meget bevidste om, at den første tid som skolebarn kan være overvældende. Børnene har brug for forudsigelighed, overskuelighed og tydelighed. I yngste klasse har børnene den samme lærer i alle fag og aktiviteter. Skoleåret starter med en introduktionsuge, hvor børnene sammen med læreren oplever de forskellige fag, bliver hjulpet i gang med de forskellige aktiviteter, der er på skolen, og lærer de øvrige børn og voksne at kende. Vi sikrer, at børnene hele tiden er klar over, hvad de skal, og hvad der forventes af dem. Vi er meget opmærksomme på, at børnene trives og er glade for at komme i skole — og glade, når de går hjem igen.

Ønsker I, at jeres barn skal starte i en anden årgang end den kommende børnehaveklasse eller skal starte i løbet af et skoleår, skal I kontakte skolen. Vi aftaler et møde, hvor I og jeres barn deltager sammen med skolelederen og klasselæreren fra Onsbjerg Lilleskole. Ved dette møde klarlægger vi, hvorfor der ønskes et skoleskift, og hvad jeres og vores forventninger er til det fremtidige samarbejde. Vi aftaler en prøveuge, hvor jeres barn kan være på Onsbjerg Lilleskole og få en fornemmelse af, hvordan det er. Efter prøveugen holder vi et opfølgende møde, hvor vi sammen evaluerer prøveugen, og her beslutter vi i fællesskab, om jeres barn skal fortsætte sin skolegang på Onsbjerg Lilleskole.

Har I spørgsmål til ovenstående eller til Onsbjerg Lilleskole i almindelighed, er I meget velkomne til at kontakte skolen.