Hvad er Onsbjerg Lilleskole?

Onsbjerg Lilleskole er en selvejende institution, som er tilsluttet foreningen Lilleskolerne under Dansk Friskoleforening. Skolens øverste myndighed er bestyrelsen, som vælges af skolekredsen på den årlige generalforsamling.

På skolen undervises børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse, og skolegangen afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøver.

Nøgleordene er: tryghed, udfordringer, glæde, nærvær, fællesskab og medansvar.

Der er indmeldt 67 børn på skolen i august 2017. Børnene er inddelt i fire grupper:
Jord: 0. — 2. klasse
Vand: 3. — 4. klasse
Ild: 5. — 6. klasse
Luft: 7. — 9. klasse

Forældre, der kan tilslutte sig skolens grundlag, kan få deres barn optaget på skolen, hvis skolen skønner, at barnet kan indgå i børnegruppen.
Beslutning om optagelse træffes af skolelederen i samråd med de øvrige medarbejdere.

Vi har indskrivning hele året.