Onsbjerg Lilleskoles historie

Idéen om en lilleskole på Samsø opstod i foråret 2002. En flok innovative mennesker på Samsø ønskede et andet skoletilbud end de allerede eksisterende. En overskuelig og tryg skole hvor der er plads til forskellighed, og hvor børnene har ansvar både for skolen, sig selv og hinanden. Senere blev initiativet udvidet til en forældrekreds, skolekreds og en bestyrelse.

Værdigrundlaget blev i korte træk beskrevet således: ”Børnene skal styrkes i deres naturlige nysgerrighed og deres lyst til at lære, og undervisningen skal opfylde de faglige krav, der stilles til børnenes videre uddannelse og til livet i det hele taget. Barnet skal styrkes i sin åbenhed og ansvarlighed i forhold til sig selv og sine omgivelser i et forpligtende fællesskab på tværs af alder, køn og evner.”

Skolen havde første skoledag 4. august 2003 på det gamle hotel Onsbjerg Pension og Lejrskole på Samsø. Vi startede med 11 børn til første skoleår, som var delt i to klasser, yngste og ældste klasse. Vi har været i konstant udvikling siden. Antallet af børn og ansatte er vokset støt og roligt, og vi har ombygget den hyggelige gamle pension, efterhånden som behovet for mere plads er opstået.

I august 2013 kunne vi holde 10-års jubilæum med 70 børn og 11 voksne på skolen. Vi har formået at vokse fra 11 til nu ca. 70 børn uden at gå på kompromis med vores værdier og med en konstant fokus på, at Onsbjerg Lilleskole skal være et trygt sted med plads til forskellighed, og at vi skal give børnene en høj social og faglig forståelse gennem en alsidig og kreativ undervisning.  Det børne- og undervisningssyn har ligget til grund for Onsbjerg Lilleskole siden skolens start i 2003, og det vil det fortsat gøre.

Vi stopper ikke her. Vi udvikler kontinuerligt vores skoletilbud med udgangspunkt i det beskrevne børnesyn.